Papiravisene blir færre

Det trykte medium som kjemper den tøffeste kampen mot de digitale mediene er nok avisen. Og da spesielt lokalavisene som det i Norge finnes spesielt mange av. For små aviser med begrenset opplag blir det veldig vanskelig å holde på leserne, når alle nyheter av betydning for lengst er ute på nettet. Og siden de store riksdekkende nettmedier også har lokalredaksjoner, så er til og med lokalnytt ute på nettet lenge før de kommer på trykk i lokalavisen. Dette er forresten noen de små avisene har klaget over lenge og kritikken er rettet, først og fremst mot NRK, som de mener på mange måter tar livsgrunnlaget fra dem. Det anføres blant annet at NRK er en lisensfinansiert statskanal og at deres midler i første rekke bør gå til å finansiere stoff av Public Service karakter til glede for hele befolkningen.

6277208708_7e6607d601_bDe må naturligvis gjerne ha lokale redaksjoner, men da skal det være for å lage stoff som er av interesse for hele landet. I følge avisartikler ser det ut til at NRK har innsett problemstillingen og uttrykt forståelse for synspunktene. Det er derfor ikke usannsynlig at NRK vil endre sitt innhold når det gjelder lokalnyheter på nettet. Om det er nok til å redde de små papiravisene på sikt, gjenstår naturligvis å se.

Tøft også for de store

De store papiravisene sliter imidlertid også. Folk kjøper eller abonnerer ikke på den i samme grad som tidligere, og det er jo nettet som trusselen også her. For selv om veldig mange, når de blir spurt, sier at de sverger til papirutgaven, så viser det seg at stadig flere av dem i realitet har nettet som førstevalg når det gjelder nyheter. Kronikker, anmeldelser, analyser og den slags leser man imidlertid helt på papir. Men det er dessverre ikke nok til å holde liv i den trykte avisen.