Author Archive

Bokklubbene spiller en viktig rolle

Bokklubbene spiller en viktig rolle når det gjelder det å skape og vedlikeholde interesse for litteratur. Det finnes i dag en lang rekke klubber. Noen av dem spenner veldig vidt med hensyn til hva slags litteratur som

La klassikerne leve

En rekke undersøkelser har vist at når folk vil lese de gamle klassikerne, så vil de lese dem i bokform og ikke digitalt. På en merkelig måte virker det logisk ettersom det jo kan være vanskelig å