Monthly Archive:: March 2017

En hel flora av tidsskrifter

Det trykte medium som synes å være minst truet av nye papirløse medier er tidsskriftene. Det er bare å ta en tur innom Narvesen så ser man hvilket vell av tidsskrifter som finnes. Og man finner stort

Papiravisene blir færre

Det trykte medium som kjemper den tøffeste kampen mot de digitale mediene er nok avisen. Og da spesielt lokalavisene som det i Norge finnes spesielt mange av. For små aviser med begrenset opplag blir det veldig vanskelig